Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© william milner dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 augusti 2015

Uppfinnarna stärks med nytt avtal

Under sommaren har Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffat överenskommelser om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar.
‚Äď Vi utg√•r fr√•n att b√•da avtalen kommer att antas i alla branscher och f√• ett brett genomslag i den praktiska till√§mpningen s√• att det blir klart f√∂r b√•de f√∂retag och tj√§nstem√§n n√§r och hur konkurrensklausuler kan anv√§ndas, framh√•ller b√•de Svenskt N√§ringslivs vice VD Christer √Ögren och PTK:s f√∂rhandlingschef Niklas Hjert. Det har sedan l√•ng tid tillbaka funnits avtal f√∂r tj√§nstem√§n p√• den privata sektorn om arbetstagares uppfinningar och om anv√§ndandet av konkurrensklausuler. Under 2014 sade Svenskt N√§ringsliv upp avtalet om konkurrensklausuler och PTK sade upp avtalet om arbetstagares uppfinningar. Under v√•ren 2015 har parterna f√∂rhandlat om nya avtal och uppg√∂relser tr√§ffades den 1 juli. Avtalet om konkurrensklausuler F√∂r vissa f√∂retag utg√∂r best√§mmelserna om lojalitet och diskretion i kollektivavtalen om allm√§nna anst√§llningsvillkor ett tillr√§ckligt skydd f√∂r f√∂retagshemligheter. I vissa fall kan f√∂retag beh√∂va lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare √§ven under viss tid efter anst√§llningens upph√∂rande genom en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler ska anv√§ndas restriktivt. Avtalet om konkurrensklausuler i anst√§llningsavtal ers√§tter ett tidigare avtal om konkurrensklausuler fr√•n 1969. Det nya avtalet √§r till√§mpligt p√• alla f√∂retag d√§r det finns f√∂retagshemligheter och √§r inte, som tidigare, inriktat fr√§mst p√• f√∂retag inom industrin. Avtalet om arbetstagares uppfinningar √Ągander√§tten till uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av ett f√∂retags resurser, ska tillfalla f√∂retaget. Anst√§llda √§r samtidigt ber√§ttigade till sk√§lig ers√§ttning f√∂r uppfinningar. Fr√•gan om s√•dan ers√§ttning uppst√•r framf√∂r allt n√§r en uppfinning tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller har ett s√§rskilt h√∂gt v√§rde. Avtalet om arbetstagares uppfinningar inneh√•ller √§ndringar i ett tidigare avtal fr√•n 1994. Ers√§ttningsbeloppen har h√∂jts och den tidsfrist som g√§ller f√∂r att v√§cka talan om ers√§ttning f√∂r en uppfinning b√∂rjar nu l√∂pa fr√•n det att patentans√∂kan gjorts. Gemensam skiljen√§mnd Svenskt N√§ringsliv och PTK har ocks√• kommit √∂verens om regler f√∂r en skiljen√§mnd som ska d√∂ma i tvister enligt b√•da avtalen. Avtalet inneh√•ller regler f√∂r skiljen√§mndens sammans√§ttning, f√∂rfarandet inf√∂r skiljen√§mnden samt regler om bevisning, skiljedomar och beslut samt kostnader f√∂r skiljef√∂rfarandet. Avtalen ska nu antas av respektive organisations medlemsf√∂rbund. Avtalen blir sedan g√§llande fr√•n och med den 1 december 2015.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-1