Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 maj 2002

Nolato utökar i Ungern

Nolato ser stor potential i verksamheten och stärker organisationen i Ungern.
För att skapa ett större fokus på den expanderande verksamheten i Ungern, stärker Nolato sin position genom att inrätta en särskild organisation för Ungern, direkt underställd koncernchefen.

- Vi ser en tydlig trend till ökat intresse för våra tjänster i Ungern, kommenterar Nolatos koncernchef Tomas Sjölin. Det finns en stor potential i Ungern och verksamheten där spelar en allt viktigare roll för koncernen.

- Eftersom tillväxten i Ungern sker separat från vår verksamhet i Sverige, finns det stora fördelar med att ge de ungerska bolagen en egen fokuserad organisation, konstaterar Tomas Sjölin.

Från den 1 september kommer därför affärsområdet Industrial Components att delas upp i två regioner, Sverige respektive Ungern, med var sin chef direkt underställd koncernchefen.

- Genom den samordnade Ungernorganisationen kan vi ta tillvara resurser och möjligheter på ett effektivare sätt, säger Tomas Sjölin. Den ger oss också en plattform för det fortsatta arbetet att ytterligare stärka Nolatos närvaro i Ungern.

Till chef för Ungernorganisationen har utsetts Magnus Nilsson, idag vd i Nolato Mobile AB i Kristianstad.
Nolato har två produktionsenheter i Ungern, en i Jászberény öster om Budapest och en i Mosonmagyaróvár nära gränsen mot Österrike. Dessa båda enheter kommer även i fortsättningen att vara separata bolag med egen lokal ledning, men som rapporterar till den nye Ungernchefen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2