Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© nyul dreamstime.com Komponenter | 18 september 2015

EU-komissionen godkänner NXP-Freescale – med reservation

EU-komissionen har godkänt NXP:s förvärv av Freescale med restriktionen att NXP ska avyttra verksamheten inom radio frequency power.

Inom radio frequency power bedöms nämligen det nya bolaget få en allt för dominerande ställning som skulle påverka prisbilden på produkterna i fråga. Kommissionen fann också att de två bolagens halvledarportföljer på det stora hela mestadels är kompletterande – utom då inom RF-power-transistorer. Här är bolagen nämligen stora konkurrenter i dagsläget, speciellt för basstationer inom telekom. NXP bestämde sig för att blidka kommissionen och har gått med på att sälja denna verksamhet, innehållande alla tillgångar och med medföljande personal, förutom tillgångar som behövs för så kallad front-end-tillverkning, i detta fall imprinting på kiselskivor med de kretsar som krävs för att halvledaren ska fungera. NXP har också gått med på att sluta avtal med en tredjeparts-kiselsmedja om att genomföra front-end-tillverkning för den avyttrade verksamheten. Utöver det har NXP också förbundit sig att under en övergångsperiod ge visst stöd för den avyttrade verksamheten för att säkerställa fortsatt drift. I och med detta är kommissionen nöjd.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2