Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 23 maj 2002

Stororder till AreotechTelub

AerotechTelub levererar nya system till Banverket för att öka godstågskapaciteten
AerotechTelub Contracting AB har fått en order på ca 16,5 Mkr från Banverket Östra Banregionen för införandet av nytt modernt el-, tele- och signalsystem, som gör att godstågskapaciteten på Mjölby bangård kan öka.

- Det här är en viktig beställning och ytterligare ett bevis på vår förmåga att implementera nya tele- och signalsystem inom trafikinfrastrukturområdet, som har mycket stor utvecklingspotential, säger Göran Jakobsson, som är affärsansvarig på AerotechTelub Contracting.

- De nya systemen kommer att ge en säkrare, snabbare och flexiblare genomfart för godstågen i Mjölby, säger Dan Sennerby, Projektchef Banverket Östra Banregionen.

Mjölby bangård ingår i Järnvägen Godsstråket genom Bergslagen och är mycket viktig för de nordsydliga godstransporterna genom landet. Bangården trafikeras hårt idag. Den nuvarande godstågkapaciteten är otillräcklig vilket medför att ett flertal godståg måste ledas andra och längre vägar.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1