Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 24 maj 2002

Avtal på 10 MSEK till Optovent

Optovent tecknar avtal med amerikansk distributör värt minst 10 miljoner
kronor de tre första åren.
Medicinteknikföretaget Optovent AB har tecknat ett femårigt distributionsavtal med det
Michigan-baserade företaget MediQuest Inc, innehållande en klausul om minimiantal om
knappt 1 000 instrument motsvarande minst 10 miljoner i försäljning 2002-2004.
MediQuest har förutom egna säljare i två stater ett väl utbyggt nät av återförsäljare och
beräknas täcka hela USA någon gång under 2003. Förutom försäljning av Optoventinstrument
till slutanvändare kommer MediQuest att sköta distributionen av Optovents OEMprodukter
till amerikanska tillverkare av övervakningsutrustning. Lanseringen i USA kommer
att ske under oktober 2002.

Av de två stora målen som nämndes på bolagsstämman; att lansera våra
produkter i USA och att teckna minst två OEM kontrakt kan vi nu bocka av det
första målet, säger Optovents VD Christer Jacobsson. Det andra räknar jag med
ska vara i hamn under hösten vilket borgar för ett mycket bra 2003.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1