Annons
Annons
Annons
Annons
© rawpixelimages dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 oktober 2015

ABB + Ericsson + E.ON = Smartare energilösningar?

ABB, E.ON och Ericsson har inlett ett samarbete kring produkter och tjänster inom smarta energilösningar.

Lösningarna är tänkta för en mängd branscher för att hjälpa företag att minska energi- och driftskostnader. De färdiga resultaten, i form av så kallade smarta eller intelligenta produkter, kommer att säljas genom innovationsbolaget Brunnshög Energi AB. Samarbetsavtalet omfattar initialt fyra arbetsområden; kommersiella fastigheter, transporter, solenergiproduktion och datacenter. Samarbetet fokuserar på Brunnshög, ett område i Lund, med visionen att skapa vad företagen kallar en världsledande forsknings- och innovationsmiljö och en europeisk modell för hållbar stadsplanering. ”I ABB:s strategi Next Level lyfter vi vikten av partnerskap för att åstadkomma hållbar tillväxt. Vår teknikutveckling fokuserar på fördelarna med att tillämpa Internet of Things, Services and People. Vi ser en stor potential att tillsammans med Ericsson och E.ON skapa smarta lösningar för såväl kommersiella som privata kunder. Satsningen på världsledande materialforskning i Lunds nya stadsdel Brunnshög skapar möjligheter för innovation inom många områden”, säger Johan Söderström, vd ABB Sverige. Fyra områden Inom ramen för samarbetet har området Kommersiella fastigheter kommit längst. Ett pilotprojekt pågår redan med fokus på att minska driftkostnaderna genom ökad energieffektivitet. ABB:s plattform för integrerad fastighetsautomation styr funktioner som möjliggör energieffektivisering, styrning av fastigheten och insamling av data om byggnaden, vilken sedan delas till Ericssons molnbaserade Service enablement platform. Informationen görs tillgänglig i E.ONs appar utvecklade för fastighetsskötare och hyresgäster. Transportområdet handlar om att utveckla lösningar för att tillgodose framtidens transportbehov av människor och varor. Inom området Solenergiproduktion arbetar parterna med lösningar som ska förenkla och göra det mer förmånligt att vara solenergiproducent. Inom området Datacenter arbetar parterna på helhetslösningar för ökad kostnadsoptimering och intelligent kapacitetsutnyttjande, med minskad energiåtgång och miljöpåverkan som följd.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1