Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Analys | 07 december 2015

Läget för europeisk kontraktstillverkning

Hur ser det egentligen ut på den europeiska EMS-marknaden, och hur kommer det utvecklas? Analysföretaget Reed Electronics Research kommer nu med sin senaste rapport om läget för industrin i Europa, och förhoppningsvis kan vi räta ut ett par frågetecken.

Efterfrågan hos de flesta kontraktstillverkarna var något dämpad under 2014, och intäkterna för EMS:arna i Västeuropa var 3% lägre än under 2013. En ökning i intäkterna hos EMS:arna i Central- och Östeuropa och Mellanöstern och Nordafrika (CEE / MENA) hjälpte den totala europeiska marknaden notera en tillväxt på 0,5%. Även om den ekonomiska återhämtningen i euroområdet och EU går in på sitt tredje år, har det varit mer dämpat jämfört med tidigare. Avmattningen hos tillväxtekonomier, ökad global osäkerhet och ihållande geopolitiska spänningar har hämmat tillväxten under 2015 kommer att fortsätta under 2016. Mot denna bakgrund av låg tillväxt räknar Reed Electronics Research med att de totala intäkterna för den europeiska EMS-marknaden 2015 kommer att uppgå till 25,60 miljarder euro. Den större delen av detta, cirka 15,15 miljarder euro, kommer att uppnås av företag i CEE, MENA och andra länder. Västeuropa väntas stå för 10,45 miljarder euro. Reed Electronics Research förväntar dock att de ekonomiska villkoren kommer att förbättras fram till 2019 och vid den tiden räknar de med att de totala intäkterna i Europa kommer att nå 27,37 miljarder euro, där CEE/MENA visar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAAGR) om 1,4 procent till 16,21 miljarder euro. På ett motsvarande sett förväntas EMS-intäkterna i Västeuropa växa med en CAAGR om 1,48% under perioden 2014-2019. Trotts att den europeiska marknaden utgörs av över 1'000 bolag, så domineras den fortfarande av några få globala företag där topp tre utgörs av – Foxconn, Flextronics och Jabil. Dessa tre stod för cirka 44,5 procent av intäkterna 2014, med nästan 90% från anläggningar i CEE-området fokuserade på Computer, Consumer och Communication (3C) sektorer. Närmare 75% av den totala försäljningen (19,1 miljarder euro) kommer från de ledande 50 företagen eller 5% av det totala antalet. Reed Electronics Reseach räknar med att vi kommer att se ytterligare konsolidering inom branschen på grund av prispress, långsam ekonomisk tillväxt samt kraven på att bredda och fördjupa design, utveckling och eftervårdstjänster till kunder. Under TEC Göteborg den 28 januari 2016, kommer Peter Brent från Reed Electronics Research hålla en presentation om läget och framtiden för den europeiska EMS- marknaden. För mer information om eventet och registerföring, följ denna länk.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2