Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juni 2002

3G på G för FlexEnclosure

FlexEnclosure, en division till Pharmadule Emtunga AB, har genom ramavtal kopplade till 3G-utbyggnaden i Sverige säkrat en stabil basbeläggning ett par år framöver.

Avtalet omfattar ett stort antal basstationer där beställaren 3GIS svarar för huvuddelen. Vodafone är också med i bilden som beställare av resterande antal. FlexEnclosure levererar en helt nyutvecklad modul för inhysning av radiobasutrustning och kommer även att installera all utrustning som erfordras för att stödja radiodelen. Vad gäller 3GIS innebär avtalet även att FlexEnclosure kommer att fungera som ett logistikcenter avseende hantering av en stor mängd kundmaterial som ska med ut till basstationernas uppställnings-platser. Byggföretag som anlitats hämtar stationerna vid FlexEnclosures anläggning i Vara och sätter upp dessa på av operatörerna anvisade platser. FlexEnlosure levererar också kontinuerligt basstationer till Ericsson för GSM. Under de senaste åren har flera tusen levererats och dessa finns nu i bruk på ett stort antal platser runt om i världen, från Jamaica i väster till Kina i öster.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1