Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Skypixel Dreamstime.com Analys | 07 juli 2016

Vad innebär Brexit för Europa och Elektronikindustrin?

Brexit slog ned som en bomb och fortfarande utvärderas effekterna av vad det kan komma att innebära. Vad händer egentligen i Europa och hur påverkar det elektronikindustrin? Det försöker vi besvara tillsammans med Reed Electronics Research.

Den 23:e juni röstade Storbritannien, med en liten marginal av 52 procent mot 48 procent, om ett utträde ur den europeiska unionen. Huvudfaktorer som lyftes fram handlade bland annat om immigrationen av människor från andra stater inom EU. Peter Brent, redaktör för “The European Electronic Manufacturing Services Report” och analytiker vid Reed Electronics Research, har gett oss en tidig analys av vad som hände och vad framtiden kan komma att innebära. Vi börjar med lite fakta runt själva omröstningen. • Storbritannien var splittrat i frågan och människor under 45 år röstade mestadels för att stanna i unionen medan människor över 45 års ålder generellt röstade för ett utträde. Ju länge ut på båda sidor av åldersspannets spektrum, ju större var denna effekt. Bland högutbildade fanns en majoritet för att stanna inom unionen medan lågutbildade med färre kvalifikationer generellt röstade för ett utträde. Städernas befolkning var mer benägna att rösta på att stanna kvar i unionen än vad landsbygdens befolkning var. • Trots ropen på en ny omröstning eller att parlamentet ska välja att upphäva resultatet är det i det närmaste omöjligt att föreställa sig att “lämna”-resultatet kommer att omkullkastas och människor måste acceptera att Storbritannien är ute ur EU. Framtiden för Skottland och Nordirland är ännu oklar då de röstade för att stanna i unionen men då Storbritannien i stort röstade för ett utträde innebär det att de antingen kommer att få lämna mot sin vilja eller hitta kompromisser med EU. Detta kan inkludera antingen ett fullt EU-medlemskap eller någon slags lösning som ger fördelar för dessa länder.
"Atmosfären från Bryssel är att Fransmännen och Belgarna är väldigt arga på England och att de kan vilja heja på en tuff linje för att visa andra stater som potentiellt kan vara för ett utträde att den vägen inte lönar sig. "
• Storbritannien och EU befinner sig nu i en “Twilight period” där ett officiellt utträde inte kan påbörjas innan Storbritannien åberopar artikel 50 i EU-konstitutionen och trots att EU vill gå snabbt fram i förhandlingarna befinner sig Storbritannien i ett politiskt kaos. Detta på grund av att premiärminister David Cameron lämnat in sin avskedsansökan och behovet av ett val av en ny premiärminister i en tid när oppositionella Labour själva befinner sig i en ledarskaps- och ideologisk kris. Därav är det osannolikt att artikel 50 åberopas förrän mot slutet av oktober 2016 som tidigast och kanske sker det inte förrän mot slutet av 2016. • Det största testet för Storbritannien de kommande månaderna och åren är att både förhandla nya handelsavtal med EU och resten av världen (då Storbritannien under EU-tiden omfattades av EU:s avtal). Dessutom behöver landet trassla sig ur många andra nationella och EU-regionala-avtal och lagar som skrivits in i Storbritanniens lagstiftning under deras 40-åriga medlemskap. EU agerar förutsägbart och sluter leden för att kraftfullt motverka eventuella spridningseffekter till andra existerande medlemmar. Unionen vill desperat undvika att fler länder går ur och kommer därför sannolikt att göra förhandlingarna med Storbritannien till en komplicerad fråga för att avskräcka andra länder. Dessutom kan reformer tillkomma inom EU för att adressera bekymmer som finns, exempelvis gällande immigration, ansvarsskyldigheten för EU-tjänstemän och dispens från budgeten som EU-länder har med Storbritannien. • Om vi tittar bort från politiken vill företagen inom EU som handlar med Storbritannien och vice versa se att handelstullar införas snabbt så att de ekonomiska relationerna mellan EU och Storbritannien kan normaliseras. Kärnan i förhandlingarna kommer att centreras runt vad Storbritannien vill ha, bland annat tullfri tillgång till EU-marknaden. Här kommer dock EU kräva att detta bara kan ske om Storbritannien tillåter fri rörelse av människor - vilket var huvudskälet till att Storbritannien ville lämna unionen. Hur en kompromiss här kan se ut är oklart. När vi nu har sett över det politiska landskapet, vad innebär allting för Storbritannien, ekonomin där och deras handelspartners i EU och resten av världen? Peter Brent skriver att den framtida tidslinjen kan delas upp i tre separata områden. Det första är vad som händer fram till att artikel 50 åberopas, det andra är vad som händer därefter och under de följande två åren inklusive eventuella förlängningar av förhandlingsperioden, och det tredje, stabila stadiet när Storbritannien är färdiga med förhandlingarna och seglar ensamt som en ekonomisk part. De tre stegen Steg 1 – tiden fram till att artikel 50 åberopas Det är troligt att det tar flera veckor eller månader och att det krävs en ny ledare för det konservativa partiet och att en premiärminister valts. Parallellt med valet av ledarskap i Storbritannien kommer ett förhandlingslag att samlas ihop som kan komma överens om en strategi som i sin tur ska leda till framgångsrika förhandlingar gällande tullar och handel mellan Storbritannien och andra länder inom EU. Under den här perioden kommer pundet sannolikt att ligga lågt och FTSE 100 och 250 att vara måttligt ostadiga, kanske +/- 10 procent men mer realistiskt kanske +/- 5 procent. Investeringsbeslut kommer troligtvis att läggas på is och internationella företag kommer troligen att måla upp beredskapsplaner men ingen verklig handling sker i övrigt. Vi kan förvänta oss “vapenskrammel” från båda sidor. Tjänstemännen i Storbritannien kommer också att utarbeta en förteckning över länder som Storbritannien vill initiera handelsförhandlingar med. Konsumenter i både Storbritannien och EU kommer att vara försiktiga och viktiga investeringar eller större inköp försenas sannolikt även om de inte nödvändigtvis avbryts. Steg 2. Artikel 50 åberopas och förhandlingarna startar Utan tvivel kommer det att ske många informationsläckor och läckor av argument under förhandlingarna, men vid dagens slut handlar det om att båda parter vill komma fram till ett strategiskt avtal. Atmosfären från Bryssel är att Fransmännen och Belgarna är väldigt arga på England och att de kan vilja heja på en tuff linje för att visa andra stater som potentiellt kan vara för ett utträde att den vägen inte lönar sig. Å andra sidan vill Tyskland, Nederländerna och vissa nordiska länder se en god upplösning för att föra samtal som främjar alla parter och upprätthåller goda relationer med Storbritannien. Attityder kommer dock att svänga och det finns inget tvivel om att både chock och avsky finns över sättet som den brittiska omröstningen genomfördes. EU kommer nu troligen att snabba på resan mot federalism och det kan påverka förhandlingarna framöver. Trots att samtal som följer att artikel 50 åberopas är schemalagda att vara klara om två år finns redan möjligheten att förlänga tidslinjen med några år. Ju längre samtalen fortsätter, desto längre ansamlas osäkerhet om framtiden och Storbritannien kan förvänta sig att röra sig in i en grund recession. Steg 3. En ny början för Storbritannien och EU Det kan ta flera år att avsluta handelsförhandlingarna med EU och givetvis måste Storbritannien under denna tid också sluta avtal med flera andra länder. Det måste antas att många av dess bilaterala samtal kommer att resultera i att Storbritannien etablerar ömsesidiga tull-arrangemang men vi vet inte ännu om de kommer att vara på en tullnivå av noll eller om de går på Världshandelsorganisationens riktlinjer. Vissa positiva effekter för Storbritannien kan uppkomma inklusive en mer internationell form inom finanstjänstesektorn och ökade handelsrelationer med växande ekonomier i Kina, Indien och Asien. Elektronikindustri Men vad betyder allt det här för ekonomin i Storbritannien och EMS-bolagen i synnerhet? Innan omröstningen förutspådde OECD, IMF, UK treasury och andra institutioner att Storbritanniens ekonomi skulle bli lidande om de valde att lämna EU. I fallet med IMF bedömde experter där, innan omröstningen, att det fanns två scenarier. Det första bygger på ett tidigt avslut på handelssamtalen och ett avtal liknande det som Norge har med EU. I det scenariot beräknas Storbritanniens output sjunka med 1,4 procent fram till 2019 jämfört med basvärdet om de hade varit kvar i EU. I ett andra och mer ogynnsamt scenario, som utgår från långa förhandlingar och en utgångspunkt från WTO:s riktlinjer, då kan bruttonationalprodukten falla med 5,9 procent jämfört med baslinjen om landet stannat i EU. Det står klart att tiden som förhandlingarna tar såväl som det följande avtalet kommer att influera nedgången hos Storbritanniens ekonomi. Vad som händer efter det är en fråga som ännu är öppen. Effekterna på elektronikproduktion i Europa utförd av EMS-företag förväntas vara något lägre 2016 som ett resultat av osäkerheten i den europeiska industrin när vi närmar oss att artikel 50 åberopas. Reed tror att efterfrågan på elektronikprodukter och därigenom för EMS-industrin kommer att plana ut. När vi rör oss in i 2017 och 2018 kommer EMS-produktionen troligen att falla men i vilken utsträckning är väldigt svårt att göra prognoser runt just nu. Konsumenter kommer med rätta att vara försiktiga, så kommer också kommersiella och statliga organisationer att vara. Ekonomierna i de större EU-länderna har bara just nyligt rört sig ur en period av låg eller ingen tillväxt och resultatet av omröstningen kan knuffa tillbaka dem till en nolltillväxt. Dominoeffekter av en avtagande europeisk ekonomi till andra producenter i världen är svåra att bedöma men bör inte vara så allvarliga som vid finanskrisen 2008 och kan också vara ganska godartade eftersom de finansiella institutionerna befinner sig i en mer robust fas än för 8 år sedan. Reed Electronics Research kommer att finnas på plats vid TEC i Lund 2016 som går av stapeln den 29:e september. Då kommer det bli mer prat om EMS-markandens utsikter och var effekterna av Brexit kan landa. För länk till anmälan eller för mer information om eventet, besök denna länk. Artikel översatt och redigerad av Joakim Johansson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1