Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 juli 2016

Stark förbättring av Electrolux resultat

Electrolux rörelseresultat för andra kvartalet 2016 förbättrades väsentligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 1’564 miljoner kronor.

Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 29’983 miljoner kronor (31’355 miljoner kronor för samma period i fjol) och rörelseresultatet landade som sagt på 1’564 miljoner kronor, kraftigt uppåt från 921 miljoner under det andra kvartalet i fjol. ”Fyra av koncernens sex affärsområden uppvisade en rörelsemarginal på över 6 procent. Resultatförbättringen var särskilt stark för Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika. Resultatutvecklingen för Asien/ Stillahavsområdet och Professionella Produkter var stabil. Programmet för att förbättra lönsamheten inom Dammsugare och småapparater fortsatte under kvartalet. Verksamheten i Latinamerika påverkades fortsatt av svaga marknadsförhållanden,” kommenterade vd och koncernchef Jonas Samuelson. Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 4,1 miljarder kronor vilket är en historiskt hög nivå för bolaget. Rörelseresultatet för Vitvaror EMEA fortsatte att förbättras som ett resultat av högre försäljningsvolymer, fokus på att optimera produktportföljen, samt kostnadseffektiviseringar. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 6,4 procent. Efterfrågan på vitvaror i Europa fortsatte att förbättras och ökade med 4 procent. ”Vår bedömning är nu att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa för helåret 2016 kommer att öka med 2-4 procent. Utsikterna för efterfrågeutvecklingen i Storbritannien och för utvecklingen av det brittiska pundet är dock mer osäkra till följd av Brexitomröstningen,” kommenterade Jonas Samuelson. Bolaget menar att en förbättrad produktmix och ökad kostnadseffektivitet bidrog till en stark återhämtning av resultatet för verksamheten i Nordamerika och arbetet med att öka effektiviteten inom tillverkningen i spisfabriken i Memphis fortsätter. Electrolux fortsätter sitt program för att ompositionera verksamheten och lämna olönsamma produktkategorier och marknader. Åtgärdsprogrammet kommer att fortsätta även under det andra halvåret.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1