Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© jackie egginton dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 augusti 2016

Haldex styrelse tackar ja till tyskt bud

Tyska ZF Friedrichshafen AG – genom sitt helägda dotterbolag ZF International B.V. – lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex att överlåta sina aktier.

ZF erbjuder akteägarna 100 kronor per aktie i Haldex, vilket motsvarar ett totalt värde av erbjudandet om cirka 4,411 miljoner kronor. Haldex styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Haldex att acceptera erbjudandet. Detta erbjudande är större än SAF-HOLLANDs erbjudande om 94,42 kronor kontant för varje aktie i Haldex – som Haldex största ägare, AFA Försäkring, tyckte var för lågt. Styrelsen har också gått ut och sagt att de rekommenderar aktieägarna att inte acceptera SAF-HOLLAND:s erbjudande. Erbjudandet från ZF är villkorat bland annat av att aktieägarna i Haldex accepterar erbjudandet i sådan utsträckning att ZF blir ägare till en så pass stor mängd aktier i Haldex att de blir ägare av mer än 90 procent av det totala antal aktier.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1