Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 augusti 2016

Något lägre för Beijer Alma och Habia

"Utvecklingen under andra kvartalet följde i stort sett samma mönster som under första kvartalet", skriver Beijer Alma. Habia visa upp ett något lägre resultat.

Resultat efter finansnetto uppgick till 117 miljoner kronor jämfört med 125 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Alla dotterbolag hade något lägre resultat än föregående år. Rörelsemarginalen sjönk marginellt till 13,3 procent (13,9. Habias fakturering sjönk 2 procent till 169 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valutakurser ökade faktureringen med 2 procent. Försäljningen av kabel till telekomkunder ökade med 8 procent Medan faktureringen till övriga kundområden sjönk 1 procent valutajusterat under kvartalet. Nedgången inom övriga kunder berodde framför allt på låga utleveranser av kärnkraftkabel, vilket kommer att kompenseras av större planerade leveranser under kommande månader. Rörelseresultatet uppgick till 16 miljoner kronor jämfört med 18 miljoner kronor och rörelsemarginalen var något lägre än andra kvartalet föregående år.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1