Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 augusti 2002

Försäljningen av BlueLabs klar

Försäljningen av Frontecs aktier i BlueLabs till Flextronics har genomförts efter Konkurrensverkets godkännande.
Flextronics har erlagt första delen av köpeskillingen, 175 MSEK. Förvärvet sker kontant och köpeskillingen beräknas uppgå till drygt 180 MSEK. Affären beräknas ge Frontec en realisationsvinst om cirka 100 MSEK under tredje kvartalet 2002 och en likviditetseffekt om minst 150 MSEK. De exakta beloppen sätts utifrån upprättad balansräkning per den 31 juli 2002.

I Frontec har det sedan hösten 2000 pågått ett arbete med att omstrukturera och ompositionera företaget. Från att ha varit ett diversifierat programvaru- och tjänsteföretag har Frontec utvecklats till ett fokuserat IT-konsultföretag. Avyttringen av BlueLabs är ett led i denna process att utveckla ett Frontec med fokus på affärs-kritiska integrationslösningar. Efter försäljningen av BlueLabs har Frontec cirka 500 medarbetare.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2