Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© richard thomas dreamstime.com Elektronikproduktion | 27 september 2016

Förslag på kemikalieskatt oroar

Den föreslagna kemikalieskatten på elektronik riskerar att få tråkiga konsekvenser på många olika nivåer, menar Svensk Elektroniks ordförande Maria Månsson.

Maria Månsson är ordförande för branschorganisationen Svensk Elektronik som ställer sig kritisk till den föreslagna nya skatten på kemikalier för elektronik. – Den generella reflektionen är att den här skatten som man föreslår slår väldigt fel. Man benämner den som en form av miljöskatt men den kommer inte att ge någon minskning av kemikalieanvändningen. Däremot drabbar den konsumenterna i form av högre priser och den drabbar också elektronikindustrin i form av högre skatt och ökad byråkrati.
"I början tänkte vi att det här måste man kunna sätta stopp för, men nu känns det osäkert. Jag känner mig orolig."
Maria Månsson menar att det redan är komplicerat att hålla reda på lagar och förordningar som det är. Företagen har bland annat EU-direktiven REACH och RoHS att ta hänsyn till. Skulle den nya skatten bli verklighet läggs därför ytterligare en ansenlig administrativ börda på företagen. Du säger att skatten inte kommer att få avsedd miljöeffekt, hur menar du då? – Det går egentligen inte att undgå skatten. De här ämnena är ju tillsatta av ett skäl. Bland annat pratas det mycket om flamskyddsmedel som man vill fasa ut. I dagsläget finns det inget bra alternativ som ger skattefrihet. Det vi föreslagit är att om man vill ha miljöns bästa framför ögonen handlar det om att forska på det här området och vad man kan använda istället och skjuta till resurser i den ändan. Eftersom lagen bara ska gälla i Sverige, det vill säga inte är harmoniserad med övriga EU, ger den svenska företag högre byråkratisk börda samtidigt som den inte ger något incitament för framtagning av alternativ. Svensk Elektronik har varit aktiva i frågan och samverkat med bland annat Teknikföretagen, och har arbetat fram både debattartiklar och olika remiss-svar: – I början tänkte vi att det här måste man kunna sätta stopp för, men nu känns det osäkert. Jag känner mig orolig. Dessutom finns en upplevelse av att kommunikationen från regeringshåll inte alltid fungerat felfritt. – Jag kan känna att vi inte har fått något bra svar på våra frågor. Skatter är ju ett ganska vanligt sätt när man vill minska användningen av något, exempelvis cigaretter eller alkohol. Jag kan tänka mig att man faktiskt ser framför sig en minskad användning av elektronik i och med detta förslag och visst, köper man färre elektronikprylar blir det mindre skadliga ämnen. Det är bara det att det går stick i stäv med vad man säger i övrigt. Vi har initiativ för bredband till alla, industri 4.0 och så vidare där det sägs att det är enormt viktigt för svensk konkurrenskraft. Att då komma med ett sådant här förslag blir väldigt inkonsekvent. Maria Månsson menar också att dagens elektronik ofta leder till en sänkt energiförbrukning vilket också talar emot miljövänligheten i denna skatt menar hon. Kan man se framför sig att en eventuell skatt leder till förlorade jobb? – Ja det blir en effekt om vi får en sänkt konkurrenskraft. Sedan är det inget som sker över en natt utan det är ett väldigt långsiktigt förlopp. Ett annat problem som Maria Månsson ser är för attraktionskraften inom elektronikindustrin, en fråga där Svensk Elektronik också involverat sig för att locka fler unga till utbildningar: – Vi jobbar ju stenhårt för att få barn och ungdomar att välja teknik och naturvetenskap i sina utbildningar. Vi vill ju att man läser utbildningar så att man hamnar i vår bransch. Under tidigare år har vi sett ett minskat söktryck som vi kämpat mycket för att motverka och stärka intresset. En sådan här ”fulskatt” skickar ett signalvärde om att sånt här ska man inte jobba med. Det tror vi långsiktigt kommer att få väldigt negativa effekter på vår konkurrenskraft.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1