Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 oktober 2016

Notes resultat ökar

Kontraktstillverkaren Note fortsätter att öka på sitt rörelseresultat.
Försäljningen för det tredje kvartalet uppgick till 248,4 (261,5) miljoner kronor, exklusive avyttring av den norska verksamheten var försäljningen på motsvarande nivå som i fjol. Rörelseresultatet ökade till 14,1 (11,6) miljoner kronor. Resultat efter finansnetto ökade till 12,9 (10,4) miljoner kronor och resultat efter skatt ökade till 11,1 (9,8) miljoner kronor.

För årets första nio månader uppgick försäljningen till 809,9 (816,3) miljoner kronor, exklusive avyttring ökade försäljningen med drygt 2 procent. Rörelseresultatet ökade till 43,7 (34,7) miljoner kronor. Resultat efter finansnetto ökade till 39,4 (30,6) miljoner kronor och resultat efter skatt ökade till 32,3 (27,6) miljoner kronor.

”Ökat tjänsteinnehåll i försäljningen i kombination med framgångsrika initiativ på kostnadssidan bidrog till att rörelseresultatet för årets första tre kvartal ökade med 9,0 miljoner kronor till 43,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 5,4procent. Under tredje kvartalet nådde vi en rörelsemarginal om 5,7 procent”, säger Stefan Hedelius, vd och koncernchef.

”Vi har tillväxt och lönsamhet i fokus och ser över tid fortsatt goda möjligheter att öka våra marknadsandelar, såväl på befintliga som på nya kunder.”
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-14 11:24 V11.8.1-1