Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 augusti 2002

Smarteq vinstvarnar

Som tidigare meddelats har Smarteq initierat ett omfattande omstruktureringsprogram i syfte att uppnå lönsamhet.
Åtgärderna omfattar bla minskning av antalet anställda, begränsning av sortimentet samt avveckling av utländska dotterbolag. Vidtagna åtgärder och den ändrade verksamhetsinriktningen medför stora avsättningar för omstruktureringskostnader samt nedskrivningar och utrangeringar av tillgångar.

Dessa avsättningar och nedskrivningar samt ett fortsatt negativt operativt resultat för perioden gör att Smarteq kommer att för första halvåret 2002 uppvisa ett negativt resultat på 60 - 70 mkr.

Gårdagens bolagsstämmobeslut att genomföra kapitaltillskott i form av en kvittningsemission och en företrädesemission på tillsammans c:a 40 mkr syftar till att tillförsäkra bolaget en tillfredställande likviditet.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1