Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint card Komponenter | 08 december 2016

Fingerprint sänker prognosen

Svenska Fingerprint Cards förväntar sig att intäkterna kommer att landa mellan 6,600- 6,800 miljoner kronor för helåret 2016 – vilket är lägre bolagets tidigare prognos om 7,200 – 7,500 miljoner kronor.

Intäkter under fjärde kvartalet har ökat i lägre takt än vad FPC hade förväntat. Detta förklaras med att den förväntade starka säsongsbetonade volymtillväxten i fjärde kvartalet har uteblivit, tillsammans med en påverkan av tidigare lageruppbyggnad i hela leveranskedjan. Fingerprint pekar även på att en brist på vissa andra komponenter, som har påverkat smartphonevolymerna negativt under kvartalet, samt ökad att konkurrens också har påverkat bolaget intäkter negativt. Bolaget bedömer även att dessa faktorer även kommer att påverka intäkterna för första kvartalet 2017. Rörelsemarginalen för 2016 bedöms bli omkring 40 %.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1