Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© dirk ercken dreamstime.com Teknik | 15 december 2016

Trafikverket vill anställa ex-Ericsson:are

Trafikverket har inlett ett nytt samarbete med Trygghetsrådet i syfte att utröna möjligheterna att anställa medarbetare som lämnar Ericsson.

Regeringen kommer att ge ökade anslag till Trafikverket. I kombination med det systemskifte som digitaliseringen och automatiseringen innebär för infrastruktur- och transportsektorn medför detta ett stort rekryteringsbehov i hela sektorn. Med anledning av detta har Trafikverket ingått ett nytt samarbete med Trygghetsrådet i syfte att utröna möjligheterna att anställa medarbetare som lämnar Ericsson. - Allt sedan regeringen tillträdde har vi prioriterat ett förstärkt järnvägsunderhåll så att tågen ska komma i tid och företagens transporter ska komma fram. Med infrastrukturpropositionen höjer vi ambitionen ytterligare. Det är mycket positivt att regeringens investeringar i infrastruktur både bidrar till bättre pendlingsmöjligheter och skapar jobb i sig, säger Infrastrukturminister Anna Johansson. - Vi tror att samarbetet med Trygghetsrådet bidrar till att vi bättre kan möta det omfattande behov av utveckling och rekrytering som Trafikverket har. Telecomindustrin har under långtid utvecklat tekniska lösningar och transportsektorn står inför ett omfattande teknikskifte, varför det är min förhoppning att vi ska kunna hitta den kompetens transport- och infrastruktursektorn behöver för att klara omställningen till ett modernt och hållbart transportsystem, säger Lena Erixon Generaldirektör för Trafikverket.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1