Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 augusti 2002

Elektromekan ser inget ljus

Det fortsatt svaga och osäkra marknadsläget inom telekomsektorn har kraftigt påverkat lönsamheten för kontraktstillverkaren.
Nettoomsättningen för Elektromekan minskade till 241 mkr (392). Rörelseresultatet uppgick till -2,3 mkr (10,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,0 % (2,8). Exklusive nedskrivningar av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 4,4 mkr och rörelsemarginalen till 1,8 %.

Marknadsläget inom telekomsektorn, som är företagets enskilt största marknad, är svagt och osäkert. Marknaden utanför telekom har utvecklats tillfredsställande. För att möta det svaga efterfrågeläget har kontinuerliga kostnads- och kapacitetsanpassningar genomförts. Mot bakgrund av det fortsatt osäkra marknadsläget och för att säkerställa en framtida lönsamhet kommer en ytterligare översyn av affärsområdets kostnader att genomföras. Detta skriver Elektromekans moderbolag Westergyllen i sin delårsrapport.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1