Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 augusti 2002

Ljusare för Beijer

Beijer Electronics visar en fortsatt stabilitet i verksamheten, om än på en lägre nivå till följd av avmattningen på koncernens exportmarknader.
Koncernens nettoomsättning blev 105,0 mkr (115,5), motsvarande en nedgång på 9,1 procent under andra kvartalet. Under första halvåret minskade omsättningen med 8,8 procent till 209,5 mkr (229,8). Första halvåret 2001 var dock mycket starkt med en omsättningsökning på cirka 20 procent.

Efter den kraftiga avmattningen i konjunkturen under andra halvåret 2001 stabiliserades koncernens marknader sammantaget under första halvåret i år. Men marknaderna har ännu inte visat några tecken på en vändning uppåt. Samtidigt är marknadsbilden splittrad.
Försäljningen i Sverige ökade under andra kvartalet och var oförändrad under första halvåret. Norge hade en positiv utveckling under halvåret medan försäljningen i Finland gick ned något. Försäljningen i övriga Europa och USA fortsatte dock att falla under andra kvartalet och bortfallet under första halvåret förklarar hela nedgången i koncernens försäljning under perioden.

Beijer Electronics förvärvade i slutet av maj agenturföretaget Autic System AB i Landskrona. Bolagets huvudprodukt är så kallade SCADA-system, en typ av programvara som gör en PC till en central övervakningsstation för kontroll och styrning av stora automationsanläggningar. Autic System omsätter cirka 25 mkr och har tio anställda. Bolaget ingår i Beijer Electronics räkenskaper från den 1 juni 2002.
Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Sex nya rekommendationer från Redovisningsrådet har dock börjat tillämpas från årsskiftet 2001/2002.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2