Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar bostanci dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 januari 2017

Starkare av Hexatronic Group AB

Kvartalet innebar för Hexatronics del en stark försäljningstillväxt med ökad lönsamhet.

Nettoomsättningen uppgick till 336,4 miljoner kronor (224,1) vilket motsvarar 50 proent tillväxt under kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,0 miljoner kronor (21,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (9,6 %). Rörelseresultatet uppgick till 32,8 miljoner kronor (17,2). Nettoresultatet uppgick till 18,1 miljoner kronor (13,8). ”Den starka tillväxten under flera efterföljande kvartal har inneburit en stor utmaning för organisationen och har skett med viss växtvärk, innebärande bland annat fortsatta köp av färdiga produkter där vi inte hunnit med att producera i egen regi. Genomförda investeringar i ökad kapacitet i Örebro (lager och produktion) och ny duktlinje i Hudiksvall samt pågående investering i en ny mikrokabellinje i Hudiksvall, är mycket viktiga för vår fortsatta tillväxt och skalbarhet”, skriver vd Henrik Larsson Lyon.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1