Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© semcon Elektronikproduktion | 02 februari 2017

Semcon säljer sin tyska ingenjörsverksamhet

Semconkoncernen avyttrar sin ingenjörsverksamhet i Tyskland – och med det affärsområdet Engineering Services Germany – till Valmet Automotive.

Affärsområdet erbjuder tjänster till kunder inom framför allt den tyska fordonsindustrin och omfattar cirka 800 medarbetare med en omsättning för helåret 2015 på 901 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -49 miljoner kronor. Under perioden januari–september 2016 uppgick omsättningen till 667 miljoner kronor och rörelseresultatet till 13 miljoner kronor. Semcons andra verksamhet inom produktinformation i Tyskland kommer inte att påverkas av affären. Köpeskillingen erläggs kontant och uppgår till 14,1 miljoner euro (135 miljoner kronor) plus bokfört värde på nettotillgångarna vid tillträdet. Försäljningen omfattar samtliga bolag inom affärsområdet och innebär en förväntad positiv kassaflödeseffekt på cirka 160 miljoner kronor. – Engineering Services Germany utgörs till betydande del av tjänster relaterade till prototyp- och testverksamhet. Den här typen av tjänster erbjuder vi generellt inte i övriga Semconkoncernen och verksamheten passar därför bättre in i Valmet Automotives erbjudande. Avyttringen av vår tyska ingenjörsverksamhet ger oss möjlighet att fokusera ännu mer på att öka Semcons tillväxt inom produktutvecklingstjänster på övriga marknader. Det stärker även koncernens lönsamhet och förbättrar förutsättningarna att uppnå våra finansiella mål, säger Markus Granlund, vd för Semcon. Transaktionen kommer att medföra en nedskrivning av immateriella tillgångar om 66 miljoner kronor och uppskjutna skattefordringar om 57 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2016.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1