Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 augusti 2002

Tråkig rapport från ACTE

Nettoomsättningen minskade till 202 MSEK (404). Dock har satsningen på tillväxt inom området industriell kommunikation utvecklats bra under perioden och området kommer redan i år att bidra positivt.
Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (27). Ytterligare kostnadsanpassningar har genomförts under första kvartalet och effekten av dessa åtgärder kommer att påverka resultatet positivt under de kommande kvartalen.

Inga tydliga signaler på en återhämtning av marknaden kan ses. Dock har divisionens satsning på tillväxt inom området industriell kommunikation utvecklats bra under perioden och området kommer redan i år att bidra positivt. Jämfört med avslutningen på föregående räkenskapsår har dock beställningsingången under första kvartalet stabiliserats på en något högre nivå.

Moderbolaget Lagerkrantz affärsområde 2B Electronics minskade nettoomsättningen till 46 MSEK (58) och rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (6). 2B-Electronics är Lagerkrantz försäljningskontor för komponenter i Asien och enhet inom kablageproduktion samt helhetslösningar för elektronikapplikationer.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-11 12:50 V11.10.5-1