Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 22 augusti 2002

LC-Tec lämnar NGM

Rresultatat för det första halvåret i år blev -31,3 miljoner SEK efter finansnetto (-13,0). Omsättningen uppgick till 8,5 miljoner SEK (7,1).
Under perioden har ett åtgärdsprogram inletts, som innebär att verksamheten inom LC-Tec Displays fokuseras enbart på försäljning, kundorderstyrd utveckling och tillverkning av LCD-komponenter. Konsekvenserna har bland annat varit att antalet medarbetare minskats med 15 personer.

LC-Tecs styrelse beslutade 2002-08-21 att avbryta arbetet med den planerade nyemissionen och att ställa in den extra bolagsstämman, som skulle genomföras 2002-08-30. Bolaget gör bedömningen att nyemissionen inte kommer att ge det kapitaltillskott som krävs. Anledningen är att kapitalmarknaden utvecklats mycket negativt under sommaren och att bolagets framtidsutsikter är osäkra och svaga.

LC-Tec kommer att avyttra bolaget LC-Tec Smartsign och Hanza Elektronika snarast, för att helt och hållet fokusera på utveckling och tillverkning av LCDkomponenter och LCD-produktionsutrustning. Förutom att verksamheten blir mer fokuserad kommer detta att ge ett positivt kapitaltillskott.

Omsättningen för LC-Tec koncernen uppgick under det första halvåret till 8,5 MSEK (7,1 MSEK). Resultatet slutade på -31,3 MSEK (-13,0 MSEK). I resultatet ingår nedskrivningar på 12,6 MSEK. Dessa avser varulager och balanserade utvecklingskostnader. Beskrivning av ingående bolag. Man har som målsättning att avnotera bolaget från NGM från 2002-11-01.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2