Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cell impact Teknik | 20 mars 2017

Cell Impacts nya produktionslina är i drift

Cell Impact AB har precis färdigställt en pågående installation av en ny produktionslina i Karlskoga för produktion av flödesplattor.

Huvudsyftet med produktionslinan är att i närtid kunna möta kundernas efterfrågan på ökade volymer av flödesplattor till bränsleceller. En stor del av detta arbete och relaterade investeringar har ägt rum under 2016. Bolaget kan nu meddela att produktionslinan har tagits i kommersiell drift. Man meddelar samtidigt att linan har på ett tillfredställande sätt uppnått ställda krav i samband med slutförande av en ramordern från en kinesisk kund. Det ger Cell Impact i nuläget möjligheten att producera flödesplattorna i en hög takt. Cell Impact har därmed uppnått en viktig milstolpe att kunna ta större volymorder. Bolaget bedömer även att det finns utrymme till förbättringar i produktionslinan med att ytterligare öka produktiviteten. "Vi är mycket nöjda att ha genomfört denna viktiga milstolpe där tidpunkten för ett idrifttagande är mycket god nu när bränslecellsmarknaden äntligen tar fart. Jag vill även framföra mitt tack till Almi för den finansiering vi erhållit i form av ett investeringslån som gjort det möjligt att idag förfoga över en färdigställd produktionslina", säger Mats Wallin, Cell Impacts vd
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2