Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tamas ambrits dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 juli 2017

ProstaLund etablerar sig i Finland med ny order

Det svenska medicinteknikbolaget, ProstaLund, har skrivit avtal med Mikkeli Centralsjukhus i Finland om att genomföra 30 CoreTherm-behandlingar det kommandet året.

Steget in i Finland är i linje med ProstaLunds marknads-och försäljningsstrategi om ökad närvaro i de nordiska grannländerna de senaste åren. Den finska vården och vårdstrukturen liknar på många sätt den svenska, med dess möjligheter och utmaningar, vilket gör den finska marknad högintressant för ProstaLund. – Avtalet med Mikkeli Centralsjukhus är resultatet av vår långsiktiga satsning på att etablera CoreTherm i Finland. Vi har byggt upp ett bra nätverk bland urologer i Finland på samma sätt som i Sverige och Danmark. Vi ser att minimalinvasiv teknik efterfrågas av såväl patienter som vårdgivare och att CoreTherm väl svarar upp mot detta behov, säger Hans Östlund, vd för ProstaLund. Mikkeli Centralsjukhus är ett medelstort sjukhus i Finland och har en väl utvecklad urologverksamhet. Med start i september har Mikkeli Centralsjukhus upphandlat 30 CoreTherm-behandlingar för det kommande året. – Det nya avtalet öppnar upp för fler nya möjligheter i Finland, och vi för diskussioner med ytterligare ett par sjukhus som visat intresse för vår metod. Skulle vi nå en marknadsposition i Finland likt den vi har i Sverige idag skulle det på sikt kunna innebära en 50-procentig ökning av vår försäljning. säger Hans Östlund, vd för ProstaLund.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2