Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inachus Komponenter | 31 juli 2017

Ny sensorteknik ska rädda livTotalförsvarets forskningsinstitut (FOI) deltar i utvecklingen av olika tekniker för att hjälpa räddningstjänsten. Bland annat utvärderas olika typer av sensorteknik för att lyssna, avbilda och detektera.

Det gäller allt från att hitta hålrum i raserade byggnader till att lyssna efter överlevare eller att upptäcka farliga gaser.

 En ormliknande robot med sensorer som kan ta sig in i hålrum för att öka chansen att hitta överlevare. Radarsensorer för att detektera ytterst små rörelser, som en människas bröstkorg vid in- och utandning. Laserutrustning för att kika in i mörka håligheter. Kemiska sensorer som kan upptäcka utandningsluft från en människa. Eller 3D-simuleringar för att avgöra hur en byggnad har kollapsat och var man bäst tar sig in. Det är några exempel på tillämpningar som testas och utvärderas inom EU-projektet Inachus. Några av teknikerna har utvecklats av FOI.

 Hjälper räddningspersonal på rasmassor
 – FOI bygger successivt upp kompetenser kring sensorer som både stärker Försvarsmakten och hjälper räddningstjänsten. Genom att användarna – de som faktiskt står på rasmassorna – deltar i utvecklingsarbetet kan tidig återkoppling skapa en realistisk helhetsbild, säger Gustav Tolt, förste forskare på avdelningen Ledningssystem i Linköping. 

Enligt FOI handlar det bland annat om att simulera byggnader som har raserats av jordbävningar eller explosioner för att se hur de föll samman, var man bäst avancerar in i hålrummen och hur man hittar överlevande. Tyngdpunkten ligger på forskning och utveckling – men det handlar inte främst om att utveckla produkter utan att undersöka vilka tekniska möjligheter som finns för ökad samhällsnytta. 

– Det har skett en snabb teknikutveckling vad gäller exempelvis storleken på sensorer och deras möjligheter att samla in data i allt högre takt med längre räckvidd samt förstås att de kan användas tillsammans med annan utrustning, som flygande drönare, säger Gustav Tolt.

Underlätta vid krisincidenter
I ramen för EU-projektet samarbetar FOI med nitton partners i tio länder kring att testa och validera olika tekniker för att underlätta vid krisincidenter och svåra arbetsförhållanden för räddningstjänster.

 – Här har exempelvis FOI utfört 3D-kartering med högupplöst laserskanner för att skapa mycket detaljerade 3D-modeller över byggnader. Ett annat test handlade om att med vibrationskänsliga detektorer upptäcka knackningar inifrån en rasmassa, även detta ett lyckat och uppskattat bidrag från FOI, berättar Gustav Tolt.

 Andra deltagare har utvecklat en ormliknande robot som med flera olika sensorer ombord kan ta sig in i håligheter. Ett annat bidrag har handlat om metoder för att pejla in mobiltelefoner i rasmassor. Några deltagare har konstruerat en elektronisk ”näsa” som bland annat kan känna av förhöjd koldioxidhalt, låg syrenivå och brännbara gaser.

 – Tillsammans gör vi tester. Resultaten delas av alla deltagare. En stor fördel är att vi kan få respons direkt från dem som ska använda tekniken. Medverkande är bland andra Södertörns brandförsvarsförbund.

 Projektet ska i framtida fälttester bland annat kontrollera rapportvägar och hur information når rätt mottagare samt göra en slutdemonstration av alla ingående tekniker. Målet är att foga samman många olika sätt att mäta till helheter. ----- 

Du kan läs mer om Inachus på den här länken.
https://www.inachus.eu/

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-06-25 20:13 V13.3.22-2