Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 september 2002

Säkerheten ett år efter 11 september

IT-säkerhet prioriteras fortfarande mycket högt av svenska företag ett år efter den 11 september. Det visar en undersökning bland IT-chefer inom svenska storföretag och offentlig förvaltning som gjorts på uppdrag av datalagringsföretaget VERITAS.

35 procent av de tillfrågade anser att säkerhet prioriteras högre idag jämfört med ett år sedan. En allmän ökad medvetenhet om säkerhet uppges vara den främsta anledningen, enligt 60 procent av de svarande. Sedan 11 september förra året har nästan hälften av IT-cheferna ökat sina investeringar i IT-säkerhet (44%). För ungefär hälften är ökningen över 25 procent. 85 procent av de tillfrågade IT-cheferna uppger att de har en plan för katastrofskydd, det vill säga skydd av utrustningen vid oväntade IT-avbrott. Var fjärde av dessa, 24 procent, har behövt använda planen under det senaste året och 75 procent uppger att de testat att planen verkligen fungerar. Dessa siffror kan jämföras med en motsvarande undersökning förra året, som visade att endast 2 procent löpande ser över sin katastrofplan. Ca 40 procent testade då planen varje år. Beredskapen för avbrott i IT-driften har ökat markant. En mycket stark ökning för att testa att planen verkligen fungerar innebär att man nu tar IT-säkerhet på stort allvar, säger Erik Möller, tekniskt marknadsansvarig för Europa, VERITAS Software. Mycket tyder på att investeringar i säkerhet kommer att fortsätta öka. 58 procent planerar att öka investeringarna redan inom de kommande 12 månaderna. Av dessa räknar en tredjedel med en ökning på över 25 procent. Hälften av IT-cheferna, 47 procent, anser att åtkomstskydd som inloggning och virusskydd är det viktigaste området. 27 procent svarar skydd av lagrad information. I undersökningen medverkade 51 IT-chefer på svenska storföretag samt inom offentlig förvaltning (myndigheter och kommuner).
Visa fler nyheter
Läs även
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2