Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 september 2002

NOTE går samman med Xperi

De svenska elektronikproducenterna NOTE och Xperi går samman och skapar en koncern med en sammanlagd omsättning på knappt en miljard kronor under bibehållen lönsamhet.


Sten Dybeck,
koncernchef NOTE
NOTE koncernen är den enda svenskägda globala underleverantören av elektronikproduktion med kunder som ABB, Bewator, ATSS, Nobel Biocare och Volvo. Samgåendet är ytterligare ett steg i NOTEs strategi att med lokal närvaro och global leveranskapacitet fortsätta växa snabbt och med lönsamhet. "NOTE och Xperi passar mycket väl ihop" säger Sten Dybeck, koncernchef för NOTE. "Xperis starka ställning i Sydsverige ger NOTE ett kraftfullt inträde i det affärsmässigt mycket dynamiska Skåne. NOTE kommer nu att täcka alla viktiga regioner i Sverige. Jag ser även stora möjligheter till samordningsvinster och den nytta vi kan dra av kompletterande kompetenser:" Genom väl utvecklade verksamhetsprocesser har NOTE kunnat växa snabbt och med lönsamhet. Sedan sex år finns NOTE på Svenska Dagbladets lista över Sveriges snabbast växande företag. Med stöd av NOTEs erfarenhet av att utveckla lönsam elektronikproduktion kommer NOTE att kunna bidra till ökade intäkter och resultat hos Xperi. Förvärv är en del av NOTEs tillväxtstrategi och de erfarenheter NOTE gjort vid tidigare integrationsprocesser kommer ha stor betydelse för att samordna Xperi i NOTE koncernen. "Genom samgåendet kan vi fortsätta växa utan att tappa tempo" säger Kjell-Åke Andersson, VD för Xperi. "Den styrka vi får av att arbeta tillsammans ger stora möjligheter att ta allt större produktionsuppdrag. Xperi har alltid varit lönsamt och de möjligheter vi får tillsammans med NOTE kommer starkt att bidra till förbättrade ekonomiska marginaler" avslutar Kjell-Åke Andersson, som fortsätter vara VD i det namnändrade NOTE Xperi AB och även tar plats i moderbolagets styrelse. NOTE koncernen kommer med Xperi att omsätta drygt 900 miljoner kronor och Xperi utgör ett av de största koncernbolagen. Koncernen kommer ha drygt 600 anställda i flera egna produktionsanläggningar i Sverige och Östeuropa och bedriva verksamhet i fyra världsdelar. samgåendet sker huvudsakligen genom aktiebyte.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2