Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 oktober 2002

Senea får order av Telge Energi

Elmätningsföretaget Senea har fått en order av Telge Energi Nät avseende leverans av bolagets CustCom-system. Ordern är strategiskt viktig för Senea inför ett förväntat riksdagsbeslut som öppnar en marknad värd sex miljarder kronor.
Ordern från Telge Energi Nät omfattar 2.500 mätpunkter och ersätter ett äldre befintligt elmätningssystem.

- Ordern är strategiskt viktig för oss. Trenden är att allt fler nätbolag redan nu börjar anpassa sig till de nya krav på elmätning som väntas inom kort, säger Annette Brodin Rampe, VD för Senea AB.

I slutet av maj presenterade Energimyndigheten ett utredningsförslag gällande tätare avläsning av elförbrukningen. Utredningen förväntas ligga till grund för ny lagstiftning under våren 2003. Energimyndigheten föreslår bland annat att elnätföretagen ska vara skyldiga att läsa av samtliga elmätare en gång i månaden. Övergången till det nya systemet föreslås ske etappvis: I den första etappen, som ska vara slutförd senast halvårsskiftet 2006, ska månadsavläsning ske av landets cirka 1,5 miljoner elanvändare med en förbrukning över 8.000 kWh/år. En andra etapp, omfattande övriga 3,5 miljoner förbrukare, ska vara slutförd senast halvårsskiftet 2009.

För Seneas del skulle ett riksdagsbeslut i enlighet med Energimyndighetens förslag innebära att en marknad värd sex miljarder kronor under en sexårsperiod ligger öppen för bolagets produkter. Hittills har sex av Sveriges knappt 200 elnätbolag beslutat om en helt utbyggd fjärrinsamling av elmätvärden från samtliga kunder. Av dessa har fem valt Seneas CustCom-system.

- Min uppfattning är att flertalet nätbolag kommer att fatta sina investeringsbeslut redan innan riksdagen beslutar om lagstiftningens exakta utformning. Under oktober förväntas några större upphandlingar slutföras och vi ser också nya förfrågningar på väg in, säger Annette Brodin Rampe.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-27 00:02 V9.5.0-2