Elektronikproduktion | 08 oktober 2002

Leab varslar 45

45 personer varslas när Lövånger Elektronik effektiviserar, ställer om produktionen och anpassar sig till telekomkrisen.

Erik Svedmark,
VD Leab


Lövånger Elektronik AB ställer om stora delar av tillverkningen från konsumentnära och arbetsintensiva produkter till mer komplexa elektronikprodukter med höga produktionstekniska krav och automatiserad tillverkning. Omställningen innebär ökad omsättning och minskat personalbehov för 2003.

Leab (Lövånger Elektronik AB) har i sommar tecknat avtal med Bombardier Transportation om tillverkning av produkter för tågsäkerhet och är nu i full gång med ombyggnad av lokaler och färdigställandet av en helt ny produktionslina. Samtidigt avvecklar Leab under nästa år tillverkningen av trygghetstelefoner åt Nexus och konferenstelefoner till Konftel. Tillverkningen av båda produkterna flyttas ut från Sverige för produktion i låglöneländer.

- Konsumentnära standardprodukter med stark prispress och relativt stor volym, som tex. trygghetstelefoner, har vi i Sverige allt svårare att tillverka till efterfrågat pris. Det blir tyvärr allt mer vanligt att den typen av produkter flyttas till låglöneländer, säger Erik Svedmark, VD på Leab.

Omställningen av produktionen påverkar inte företagets omsättning som snarare förväntas öka något under 2003. Däremot kommer personalbehovet att minska med ca 30 personer. Därtill kommer en anpassning till det allmänna marknadsläget, framförallt nedgången inom telekomsektorn, vilket kommer att leda till personalminskningar med ytterligare ca 15 anställda.

- Det känns verkligen trist att vi måste varsla personal. Men den omställning vi nu genomför är nödvändig och kommer att stärka vår konkurrenskraft och på sikt skapa nya arbetstillfällen, säger Erik.

Den nya produktionen för Bombardier innebär ännu ett steg för Leab att inrikta sig mer mot komplexa och produktionstekniskt avancerad produkter. Den nya produktionslinan kommer förutom avancerad elektronikproduktion även att innehålla automatiserad lackning och ingjutning av kretskort samt blyfri lödning och systemtestning. Leab och Bombardier har samarbetat mycket nära inom utveckling, produktionsteknik och provning för att integrera de komplexa produkterna med rationell produktion.

- Samarbetet och resultatet bekräftar det djupa kunnandet och den erfarenhet av produktionsanpassning som finns inom Leab, säger Erik. Officiell invigning av produktionslinan kommer att ske i november och därefter ska produktionen vara igång med full fart.

Leab är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter med kunder inom segmenten telekom, industri och säkerhet. Omsättningen uppgick år 2001 till 197 Mkr och medelantalet anställda till 165 personer. Leab är ett helägt dotterbolag till Sorb Industri AB.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-2