Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 10 oktober 2002

AerotechTelub får order

AerotechTelub levererar utrustningar till Gripen för 172 Mkr.
AerotechTelub har från Försvarets materielverk fått två beställningar på underhållsutrustningar till JAS 39 Gripen. Leverans av utrustningarna kommer att ske löpande med slutleverans under år 2004.

Beställningarna omfattar såväl utveckling av nya som komplettering av redan befintliga underhållsutrustningar för mekanik och elektronik i flygplanet. För test av olika komplexa apparater har AerotechTelub utvecklat avancerade autotestutrustningar. Dessa medför att funktionstest kan utföras med hög säkerhet och att genomloppstiderna för apparater på service kan hållas korta.

Gripen har en hög utvecklingspotential och utvecklas kontinuerligt för att klara nya krav. Exempel på sådana krav är förmåga att verka internationellt i fredsfrämjande uppgifter. Ny förmåga medför nya eller förändrade apparater i flygplanet och därmed nya krav på underhållsutrustningar.

Arbetet med underhållsutrustningarna kommer att bedrivas i Arboga och Linköping.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-24 23:28 V9.4.0-1