Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© vinnstock dreamstime.com Analys | 12 juni 2018

Låg orderingång - men hög efterfrågan på teknikindustrin

Efterfrågan är fortsatt hög för Sveriges teknikindustri. Kapacitetsutnyttjandet, behovet av arbetskraft och orderstocken ligger kvar på en hög nivå, rapporterar Teknikföretagen.
Utöver de positiva siffrorna för bland annat arbetskraften och orderstocken, ligger orderingången på mindre bra siffror, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet 2018. Orderingången dämpades för alla storlekar av företag och i samtliga delbranscher förutom för tillverkare av maskiner. Även för leverantörer sker en inbromsning av orderingången förutom för exportorder för leverantörer till byggsektorn. För leverantörer till maskinindustri minskar orderingången efter fem kvartal av ökade order.

Sammantaget ligger efterfrågan av arbetskraft kvar på samma nivå som föregående kvartal. Andelen företag med behov av yrkesarbetare ökar dock efter två kvartal av minskning. Sammanlagt rapporterar 41 procent brist på yrkesarbetare mot 36 procent föregående kvartal. Andelen ökar för leverantörer sammantaget och har återigen börjat närma sig den höga nivån under slutet av fjolåret. I delbranscherna ökar efterfrågan i metallvaruindustrin och transportmedelsindustrin men är oförändrad eller minskar något i maskin- och instrumentindustrin och för tillverkare av elmaskiner.

Under andra kvartalet rapporterar 53 procent av företagen fullt kapacitetsutnyttjande, en ökning med en procentenhet. Ett högt utnyttjande är viktigt för ökandet av sannolikheten att företagen producerar till lägsta styckkostnad, vilket bidrar till ökad lönsamhet och ökade investeringar.

Utnyttjandet ökar något för maskin- och transportmedelsindustrin samt för instrumentindustrin. Leverantörer visar också sammanlagt en ökning om än marginell. Utnyttjandet minskar för tillverkare av elmaskiner och för leverantörer till fordonsindustrin samt är oförändrat för metallvaror och leverantörer till maskinindustrin.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2