Elektronikproduktion | 17 oktober 2002

Uppåt för Beijer Electronics

Beijer Electronics visar en försiktigt positiv utveckling under tredje kvartalet. Koncernens nettoomsättning steg med 3,2 procent till 103,0 mkr (99,8).
Uppgången förklaras huvudsakligen av förvärvet av agenturföretaget Autic System i juni 2002. För årets nio första månader uppgick omsättningen till 312,5 mkr (329,6) motsvarande en nedgång på 5,2 procent.

Marknaderna stabiliserades under det tredje kvartalet jämfört med den relativt kraftiga avmattningen på framför allt koncernens exportmarknader som inleddes fjärde kvartalet 2001. Det finns dock ännu inga entydiga signaler på att marknaden varaktigt vänt uppåt.

Försäljningen i Sverige förstärktes ytterligare beroende på förvärvet av Autic System. Den norska marknaden var oförändrad under det tredje kvartalet efter en bra utveckling under första halvåret. Försäljningen i Finland steg kraftigt det tredje kvartalet efter ett dämpat första halvår. Utvecklingen i övriga Europa, framför allt Storbritannien och Tyskland, uppvisade också en bra återhämtning med en försäljningsökning på 13,5 procent. Försäljningen i USA fortsatte däremot att gå ned under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2001. Ett positivt tecken är dock att försäljningen i USA steg under perioden jämfört med andra kvartalet i år.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-2