Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 oktober 2002

-34 milj för Elektronik Gruppen

Resultatet från Elektronikgruppen blev 34,1 miljoner SEK under perioden Januari - September.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 413 (564) Mkr. EG Components Denmark konsolideras i koncernen fr o m 1 juli. Bolagets omsättning var under tredje kvartalet 11,7 Mkr.
Den fortsatt svaga telekommarknaden gör att lager som köptes in under slutet av 2000 skrivs ned med 20 Mkr. Huvuddelen av lagret finns på Filippinerna.

Orderingången var i nivå med föregående kvartal och bättre än motsvarande kvartal 2001. Beroendet av telekom fortsätter att minska. Det aktuella marknadsläget präglas av det allmänt osäkra ekonomiska läget.

Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 6,2 (54,0) Mkr under perioden, där huvuddelen är hänförlig till förvärvet av EG Components Denmark, som konsolideras fr o m 1 juli.
Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten den 30 september var 63 (64) procent. Likvida tillgångar uppgick till 43 (41) Mkr. Antalet anställda den 30 september var 321 (760). Den kraftiga reduktionen är främst hänförlig till verksamheten i Manila. Med de anpassningsåtgärder som vidtagits visar verksamheten ej längre förlust och har ett positivt kassaflöde. Dock kvarstår osäkerheten om marknadens utveckling.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-24 23:28 V9.4.0-1