Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 oktober 2002

ELFAs årliga pris utdelat

ELFAs Forskningsstiftelse har delat ut årets bidrag för forskning inom gränslandet mellan elektronik och medicin.
ELFAs Forskningsstiftelse bildades 1983 och avkastningen på stiftelsens medel delas årligen ut i form av bidrag till forskning inom gränslandet mellan elektronik och medicin. Bidragen är avsedda att främja medicinsk forskning och införskaffandet eller utvecklingen av teknisk utrustning för detta ändamål. Årets totala bidragssumma uppgår till 208 000 kr.

Bo Ohlsson på Ingenjörshögskolan i Borås fick pris för forskning kring inkontinens, Jens Andreasson, Västerås för konstruktion av EKG-system, Elisabeth Rachlew vid Avdelningen för Atom- och molekylfysik på KTH i Stockholm för mätning av snabba förlopp i varm plasma, Peter Händel, KTH i Stockholm, för kalibrering av bredbandiga AD-omvandlare, Petter Järemo, Medicinska kliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, för utveckling av prototypen Red Guard, Camilla Carlsson vid Avdelningen för Medicinsk teknik på Karolinska Institutet i Stockholm, för utvecklingen av en mjuk och tunn tryck- och volymkateter till hjärtats vänsterkammare och Ulf Södervall på Chalmers i Göteborg för förbättring av SIMS-metodik.

Bakgrunden till grundandet av ELFAs Forskningsstiftelse var att en anställd på företaget blev långtidssjuk. Det stod då klart att det fanns brister i samordningen mellan medicin och teknik. ELFA startade stiftelsen för att kunna hjälpa till inom det här området. ELFA har fortsättningsvis ansett det betydelsefullt att kunna stödja projekt inom detta livsviktiga område.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2