Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 februari 2003

Fortsatt förlust för PartnerTech

PartnerTech ökade nettoomsättningen till SEK 1 339,2 miljoner under 2002 (1 126,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -93,2 miljoner (-34,3).

I resultatet efter finansiella poster ingår jämförelsestörande poster om SEK -50,4 miljoner (-15,0), bestående bl a av extra goodwillavskrivning om SEK -43,7 miljoner. Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -7,39 (-2,34). Kassaflödet, efter investeringar, var positivt SEK 99,2 miljoner (-285,3). Soliditeten uppgick till 42,7 procent (42,4). PartnerTech undertecknade 2002 ett samarbetsavtal med Saab Bofors Dynamics AB innebärande bl a förvärv av maskinbearbetningscentrum i Karlskoga med årlig omsättning om ca 150 miljoner. Verksamheten övertogs första januari 2003. Under slutet av det fjärde kvartalet beslutades om ytterligare reduktion av personal med ca 20 heltidsanställda. Den största delen av dessa kommer att lämna företaget under första kvartalet 2003. "När konjunkturen vänder så kommer industriföretagen inte att investera i egen produktionskapacitet på samma sätt som förr, utan lägga ut mer produktion på kontrakt. Det är ett trendbrott skulle jag vilja säga", säger PartnerTech:s VD Mikael Jonson till Nyhetsbyrån Direkt.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1