Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 februari 2003

Svagt resultat från AudioDev

Skifte från CD till DVD påverkar AudioDev negativt. Rörelseresultatet har minskat från 39,7 miljoner 2001 till 15,1 2002.

Den svaga efterfrågan på testutrustning som branschen har upplevt under de senaste två åren beror framförallt på att det råder överkapacitet bland skivtillverkarna. Situationen har också påverkats av det pågående skiftet från CD till DVD. Ett skifte som inneburit att markanden för produktionsutrustning för CD har minskat mycket fortare än vad branschen kunnat föreställa sig. Efterfrågan på DVD har ökat kraftigt, men ökningen har inte kunna kompensera bortfallet av CD fullt ut. Mot bakgrund av denna situation står DVD idag för ca 90 procent av AudioDevs försäljning och CD endast för ca 10 procent. År 1999 var förhållandet det omvända. Försäljningsvolymerna för DVD-testare når dock inte upp till den nivån bolaget hade på försäljningen av CD-testare under 1999-2000, då det rådde en investeringsboom för detta format. Det pågående skiftet från CD till DVD har påverkat AudioDevs omsättning negativt under de två senaste åren. Omsättningen har minskat från 237,1 miljoner 2000 till 212,0 miljoner 2002. Under 2001 låg omsättningen på 215,1 miljoner, men undantaget den stora order vi då hade för Microsoft Xbox var försäljningen under 2001 lägre än den för 2002. Exklusive försäljningen till Xbox har således AudioDevs försäljning sjunkit mellan 2000 och 2001 för att sedan öka under 2002. Ökningen beror på att DVD-försäljningen växer successivt även om den ännu inte nått upp i förväntade volymer som täcker bortfallet av efterfrågan på CDtestare. Rörelseresultatet har minskat från 39,7 miljoner 2001 till 15,1 2002. Resultatet har påverkats av engångskostnader i samband med avvecklingen av agenturen i Taiwan.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2