Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 15 april 2003

SwitchCore gör emission

Styrelsen för SwitchCore har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 29 april, genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare.

Emissionen tillför SwitchCore 103 MSEK vid fullteckning. 24 procent bedöms vara säkerställt genom att flertalet större aktieägare förklarat sin avsikt att delta, samt genom en emissionsgaranti. Syftet med emissionen är främst att säkerställa en stabil kapitalbas för SwitchCores verksamhet samt för att kunna öka bolagets marknadsandelar genom en förstärkt sälj- och supportorganisation i Asien. Switchcore har haft en något lägre fakturering under det första kvartalet 2003, jämfört med bolagets fjärde kvartal 2002. Samtidigt har orderingången varit stark under det första kvartalet 2003 vilket ligger i linje med företagets prognos om fortsatt ökande volymer under 2003. Som en effekt av bolagets besparingsprogram förväntas resultatet för första kvartalet 2003 bli i linje med utfallet för fjärde kvartalet 2002.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2