Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 23 april 2003

Svårbedömt marknadsläge

ElektronikGruppen BK AB skriver i sin kvartalsrapport januari till mars 2003 att omsättningen uppgick under perioden till 132 (145) Mkr.

Man skriver också att det vid årsskiftet förvärvades NB Electronics i Finland med en förväntad årsomsättning på ca 20 Mkr. Trots en ökad priskonkurrens är bruttomarginalen oförändrad tack vare en gynnsam förskjutning av produktmixen och förvärvet av NB Electronics. Under kvartalet bildades EGC Richwood Asia i Hong Kong tillsammans med ett Hong Kongbaserat företag, Richwood Electronics. Bolaget skall verka för att främja försäljningen i Fjärran Östern. Orderingången var 141 ( 139) Mkr, vilket är något mer än förväntat. Osäkerheten på marknaden är fortsatt stor och många projekt senareläggs. Den internationella instabiliteten har varit en ytterligare dämpande faktor vid sidan av den djupa lågkonjunkturen. Totalmarknaden i Norden för elektronikkomponenter har halverats mellan år 2000 och 2002. Elektronikgruppens exponering mot telekomsektorn har fortsatt minska och utgör knappt 35 % av omsättningen. Antalet anställda den 31 mars var 268 (361). Minskningen är främst hänförlig till stängningen av fabriken på Filippinerna. Svårigheten att bedöma marknadsutvecklingen kvarstår. Koncernens kostnadsnivå har reducerats vilket förbättrat möjligheten till en positiv vinstutveckling.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2