Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2003

Minskad förlust för PartnerTech

PartnerTech skriver i sin senaste kvartalsrapport att det råder fortsatt kostnadsreduktion under osäkra marknadsbetingelser.

PartnerTech skriver i sin kvartalsrapport för perioden Januari till Mars i år, att inledningen av 2003 har präglats av en svag ekonomisk utveckling och politisk oro i omvärlden. Detta har medfört försiktighet och en avvaktande inställning hos många av PartnerTechs kunder. Den största avmattningen under första kvartalet återfinns bland kunderna inom affärsenhet telekom infrastruktur. Volymerna för affärsenheten har nästan halverats jämfört med första kvartalet 2002. Affärsenhet IT/mekatronik redovisar inte någon förbättrad efterfrågan. En positiv förändring är dock att många av de större verkstadsföretagen planerar att lägga ut en större andel tillverkning på externa leverantörer. Detta märks i första hand i form av förfrågningar och projekt som startats upp på senare tid. Utvecklingsuppdragen inom affärsenheten har också ökat. Affärsenhet medicinsk teknik uppvisar även den en efterfrågeavmattning. Nettoomsättningen för första kvartalet 2003 uppgick till SEK 320,2 miljoner (334,2), vilket motsvarar en volymminskning med 4 procent jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -15,0 miljoner (-24,2).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1