Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 april 2003

Beijer spår vändning

Beijer Electronics nettoomsättning steg med 10,7 procent till 115,7 mkr under första kvartalet 2003.

Beijer Electronics visade i sin delårsrapport en stabil utveckling trots en relativt svag marknad under det första kvartalet 2003. Koncernens nettoomsättning steg med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5) under perioden. Uppgången förklaras av en fortsatt försäljningstillväxt för koncernens operatörssystem samt av förra årets förvärv av Autic System. Marknaderna, som stabiliserades under andra halvan av 2002, försvagades som en följd av den stora osäkerheten i världsekonomin och större investeringar skjuts på framtiden. Beijer Electronics hemmamarknad Sverige, Norge och Finland bedöms sammantaget ha gått ned något. Enligt företaget är bedömningen att det finns ett uppdämt investeringsbehov som kommer att leda till en återhämtning av marknaden under året. I Sverige har koncernen kunnat ta marknadsandelar. Försäljningen i Sverige steg med 13,8 procent till 58,5 mkr (51,5). Förvärvet av Autic System bidrog med 5,2 mkr. Exklusive Autic System blev ökningen 3,6 procent. Den svenska marknaden svarade för 50,5 procent (49,2) av koncernens försäljning.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2