Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 maj 2003

Fortsatt tufft för Elektromekan

Elektromekan kommer att anpassas till en fortsatt svag marknad. Detta skriver moderbolaget Westergyllen i sin kvartalsrapport.
NettoomsÀttningen under första kvartalet 2003 för Elektromekan minskade till 99 mkr (134). Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (3,7). De kostnads- och kapacitetsanpassningar som genomfördes under förra Äret Àr förklaringen till att rörelsemarginalen Àr oförÀndrad trots den kraftigt minskade volymen.

Efter en tid med negativa resultat redovisar nu Elektromekan överskott för andra kvartalet i rad. MarknadslÀget inom telekomsektorn, som Àr affÀrsomrÄdets enskilt största marknad, Àr dock fortfarande svagt och osÀkert. Kapaciteten hos Elektromekan kommer dÀrför att anpassas till en fortsatt svag marknad.

Elektromekans moderbolag, Westergyllen, skriver i sin delÄrsrapport att man pÄ grund av den svaga utvecklingen under början av Äret har initierat ett ÄtgÀrdsprogram med kostnadsbesparingar. Efter genomförda ÄtgÀrder kommer antalet anstÀllda inom koncernen att minska med ca 50 personer jÀmfört med antalet idag. Detta gÀller inom alla affÀrsomrÄden inklusive Elektronik som utgörs av Elektromekan. Westergyllens verksamhet Àr organiserad i tre affÀrsomrÄden Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Totalt har Westergyllenkoncernen ca 725 anstÀllda. Under Är 2002 uppgick omsÀttningen för Westergyllen till 1300 mkr.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2