Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 maj 2003

Fortsatt tufft för Elektromekan

Elektromekan kommer att anpassas till en fortsatt svag marknad. Detta skriver moderbolaget Westergyllen i sin kvartalsrapport.
Nettoomsättningen under första kvartalet 2003 för Elektromekan minskade till 99 mkr (134). Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (3,7). De kostnads- och kapacitetsanpassningar som genomfördes under förra året är förklaringen till att rörelsemarginalen är oförändrad trots den kraftigt minskade volymen.

Efter en tid med negativa resultat redovisar nu Elektromekan överskott för andra kvartalet i rad. Marknadsläget inom telekomsektorn, som är affärsområdets enskilt största marknad, är dock fortfarande svagt och osäkert. Kapaciteten hos Elektromekan kommer därför att anpassas till en fortsatt svag marknad.

Elektromekans moderbolag, Westergyllen, skriver i sin delårsrapport att man på grund av den svaga utvecklingen under början av året har initierat ett åtgärdsprogram med kostnadsbesparingar. Efter genomförda åtgärder kommer antalet anställda inom koncernen att minska med ca 50 personer jämfört med antalet idag. Detta gäller inom alla affärsområden inklusive Elektronik som utgörs av Elektromekan. Westergyllens verksamhet är organiserad i tre affärsområden Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Totalt har Westergyllenkoncernen ca 725 anställda. Under år 2002 uppgick omsättningen för Westergyllen till 1300 mkr.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-25 11:14 V9.5.0-2