Elektronikproduktion | 09 maj 2003

"Stabil utveckling trots brand"

NOTE har släppt sin delårsrapport för Januari - Mars 2003. Resultat före skatt ökade med 84% till 11,6 MSEK. Nettoomsättningen ökade med 3% till 175,0 MSEK. Trots branden hos NOTE Xperi tidigare i år tror man på fortsatt tillväxt.
Marknaden fortsätter att utvecklas positivt för NOTEs del. Företaget skriver i sin delårsrapport att orderingången har varit enligt förväntan, samtidigt som en del nya kunder med hög potential tillkommit. Branden hos NOTE Xperi har krävt koncernresurser vilket sänkt den totala effektivitetsgraden. Hos NOTE Xperi har endast cirka 50 % av normalfakturering kunnat ske. Även andra delar av koncernen har påverkats. Koncernens omsättning under perioden uppgick till 175,0 MSEK, vilket är en ökning med 3 % jämfört med motsvarande period föregående år (169,4). Resultat före skatt uppvisar en ökning med 84 % till 11,6 MSEK (6,3). Som jämförelsestörande poster har lagts extrakostnader hänförliga till branden samt motsvarande beräknad försäkringsersättning.

Trots det av branden orsakade produktionsbortfallet kvarstår tidigare bedömning att koncernen kommer att kunna fortsätta sin tillväxt, såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt, även vid en fortsatt svag konjunktur.

Ladda ned hela delårsrapporten här (PDF-fil).

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2