Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 13 maj 2003

Svenska halvledarmarknaden ned 25%

Den svenska halvledarmarknaden minskade under 2002 med omkring 25 procent. En orsak är att det skedde en accelererad utflyttning av svensk elektronikproduktion. Detta skriver Europartners Consultants i sin trettonde årsrapport.
I rapporten står att den fortsatta nedgången i telekomindustrin fortsatte under 2002 och den svenska elektronikindustrins starka telekomberoende gjorde att både industrin som helhet och komponentdistributörerna tvingades genomlida det andra besvärliga året i rad. Den svenska halvledarmarknaden minskade med omkring 25 procent. En orsak att nedgången i Sverige var större än i övriga Europa berodde med säkerhet på att, förutom den allmänna nedgången, det skedde en accelererad utflyttning av svensk elektronikproduktion till andra länder.

Utflyttningen av produktion har dock inte med full kraft drabbat distributörsföretagen eftersom kontraktsleverantörerna i så hög grad köper direkt från komponenttillverkarna. Däremot har förstås de distributörer som fungerar som komponenttillverkarnas logistikleverantörer drabbats.

Trots detta har, enligt rapporten, nedgången i distributörsförsäljningen varit större 2002 än 2001, 20 respektive 16 procent. Under loppet av två år har den svenska distributionsförsäljningen minskat från 8,1 till 5,5 miljarder kronor.

Eftersom nästan 100 procent av minskningen i försäljning kan hänföras till telekomkrisen innebär det att distributörer som företrädesvis siktar in sig på andra sektorer har klarat sig avsevärt bättre.

I den svenska rapporten finns en detaljerad presentation av de 30 största distributörerna i Sverige med uppgifter om ägare, försäljningsutvecklingen från år 2000, marknadsandelar, företagsledning, inriktning, försäljningsprogram och historik. Det finns också jämförelser mellan företagen vad gäller den samlade komponentförsäljningen, försäljningen av aktiva komponenter samt av passiva och elektromekaniska komponenter under 2002.

V√§rldsrapporten omfattar √∂ver 800 A4-sidor med information om elektronikkomponentmarknaden i Benelux, Danmark, England, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Mexiko, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och √Ėsterrike.

Priset för den svenska rapporten (och de flesta andra enstaka länder) är £520 och hela världsrapporten kostar £3 950. Rapporterna är skrivna på engelska. Ytterligare information och orderformulär kan beställas från Skantz Nordic AB.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1