Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 juli 2003

Teleca fortsatt stark utveckling

Teleca som idag presenterar sitt halvårsresultat ökar omsättningen med 34% till 1280 MSEK (957). Programvaran Obiga går bra och har en stor potential.

Obigo är Telecas programvara för mobila enheter som för närvarande omfattar fyra tillämpningsområden: browsing, meddelandehantering, s k content management och spel. Flera stora aktörer på marknaden idag använder antingen redan Obigo, eller förhandlar om att börja använda produkten. Obigo ligger före plan vad beträffar nya order, försäljning och vinst. Försäljningen uppgick till 53,6 Mkr (17,0 Mkr) under första halvåret och rörelseresultatet (EBIT) var 7,4 Mkr (-7,3 Mkr). Den genomgripande förändringen i intäkter och vinst kommer senare i år. Detta hänger samman med en förändring av intäktsmodellen från förskottsbetalning av licenser till royaltyintäkter som Teleca började införa under 2002. Det ger en fördröjning på cirka 12-18 månader från kontrakt till det att royalties börjar flyta in. Detta på grund av utvecklingstiden för nya produkter. Intäktsströmmarna börjar ta fart under de sista månaderna i år tack vare royaltykontrakt med 40 kunder i 17 länder. Intäkterna förväntas öka avsevärt under de kommande åren av flera skäl. För det första kommer royalties att ha påverkan hela 2004 jämfört med liten påverkan under 2003. För det andra ökar antalet telefoner som levereras med Obigo. Slutligen gäller intäkterna för de kommande 12 månaderna huvudsakligen en enda tillämpning - webbläsaren - men kunderna börjar nu att köpa flera tillämpningar och därför förväntas intäkterna per telefon öka 2-4 gånger. Intäktsprognoserna för de närmaste tre åren bygger på befintliga kontrakt med volymer som beräknats av respektive kund. Royaltymodellen innebär att försäljningskostnaderna inte ökar väsentligt med större volymer. Den förväntade stora intäktsökningen skulle därför ge en kraftigt ökad vinst.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2