Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2003

Minskad förlust för PartnerTech

PartnerTech skriver i sin delårsrapport att efterfrågan sjönk under årets första kvartal för att plana ut under andra och tredje kvartalet. Bedömningen är att kundernas tillverkningsvolymer inte längre minskar.

Partnertech redovisar i sin delårsrapport ett resultat efter finansnetto på minus 27,0 miljoner kronor för årets nio första månader (-35,6). Rörelseresultatet uppgick till minus 19,5 miljoner kronor (-27,4). Nettoresultatet blev minus 23,8 miljoner kronor (-29,3). Nettoomsättningen uppgick till 960 miljoner kronor (988). Kassaflödet, efter investeringar, var minus 22,9 miljoner kronor (58,4). Efterfrågan var under det tredje kvartalet 2003 stabil, samtidigt som den ekonomiska utvecklingen var fortsatt osäker. Den generellt största osäkerhetsfaktorn för PartnerTech framöver är den svaga amerikanska dollarn och de effekter den kan skapa i form av lägre volymer inom svensk industri. Efter ett svagt första kvartal 2003 har situationen för affärsenhet telekom infrastruktur förbättrats något. Både under det andra och tredje kvartalet var efterfrågan på en låg och relativt jämn nivå. Dock kan en något ökad aktivitet inom området noteras. Prispressen inom telekom infrastruktur är dock fortsatt påtaglig. Inom affärsenhet IT/mekatronik är det stora skillnader mellan olika områden och företag på en allmänt avvaktande marknad. Ett något mer framtidsinriktat och förändrat klimat märks inom vissa områden. Detta bedöms bero på att företagens volymer inte längre reduceras. Marknaden för affärsenhet medicinsk teknik är avvaktande efter en generell nedgång. Flera av PartnerTechs kunder har även påverkats av den begränsade tillgången på riskkapital.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2