Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Parylenemaskin Mönsterkort | 22 oktober 2003

Öka kunskapen om Parylene

Kunskapen om ytbeläggningsmaterialet Parylene är generellt sett lågt inom Sveriges elektronikbransch. Para Tech Coating, är sedan fyra år tillbaka den enda svenska företag som erbjuder legobeläggning av Parylene och man satsar nu på att få ut budskapet till ännu fler inom elektronikbranschen.

"Vi jobbar aktivt på den svenska marknaden för att sprida informationen ytterligare om fördelarna med Parylene jämfört med vanlig skyddslack", säger Kjell Askerfalk hos ParaTech Coating Scandinavia AB. "Parylene är en process som man använder sig mycket av i exempelvis Tyskland. I Sverige ser vi en stor mängd av tillverkare som skulle kunna ha nytta av denna process", fortsätter Kjell. Parylene är ett ytbeläggningsmaterial för att skydda känsliga enheter och komponenter i destruktiva miljöer såsom fukt, salt, spray, damm, svamp, mögel, korrosiva ämnen och aggresiva vätskor. Isolationsförmågan är hög och påverkas ej av förhöjda temperaturer eller frekvenser. Ytan har låg friktion och är mycket motståndskraftig mot slitage och nötning. Smältpunkten är cirka 300°C och värmeledningsförmågan god. Parylene har utmärkt vidhäftningsförmåga på ett stort antal olika material. Parylene är ett polymeriskt material som appliceras genom en gasdeponeringspolymerisation. Parylene byggs då upp som en tunn skyddande film som är fri från håligheter och jämntjock. I och med att det är en gas, tränger den således in under t.ex EMC-skärmningar. Parylene med fördel i till exempel elektriska och elektroniska tillämpningar, optik, radio- och telefoniutrustning, MEMS, displayer, biomedicinska enheter och instrument. Para Tech Coating, Inc. grundades för 30 år sedan i USA då företagets grundare köpte licens och utrustning för Paryleneprocessen som utvecklats av Union Carbide. Utrustning och process har sedan dess vidareutvecklats av Para Tech med ett flertal egna patent. Para Tech utför beläggning med Parylene och säljer även hela processutrustningar. När Para Tech startade sin verksamhet i Europa valde man att göra det i samarbete med HP Etch AB i Järfälla i det gemensamt ägda bolaget Para Tech Coating Scandinavia AB. "Vår kundkrets är främst elektronik- och biomedicinsk industri samt andra som har stora krav på ett effektivt skydd av sina produkter. Vi är övertygade att det finns ett stort behov inom svensk industri att använda Parylene för att förbättra skyddet av produkter i nuvarande tillämpningar", avslutar Kjell.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2