Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Johnny Alvarsson<br>E-Gruppen Mönsterkort | 22 oktober 2003

ElektronikGruppen visar vinst

ElektronikGruppen meddelar i sin delårsrapport att signalerna från marknaden är mer positiva idag än någon gång hittills under de senaste två åren.

ElektronikGruppens omsättning uppgick under perioden till 370 (413) Mkr. Det ackumulerade resultatet blev -1,1 (-34,1). MKr. Kvartalets omsättning blev 111 (138) Mkr och resultat + 0,2 ( -21) Mkr. Enligt bolaget är signalerna från marknaden mer positiva idag än någon gång hittills under de senaste två åren. Orderingången förbättrades med 13% jämfört med föregående kvartal trots en svag orderingång i juli månad. Generellt har trenden varit en klart ökande orderingång under kvartalet för koncernen. Kunder som tidigare tecknade kvartalsavtal vill nu teckna ettårsavtal och inom specifika komponentområden är det nu större efterfrågan än utbud. Koncernen har dessutom i och med de två senaste förvärven reducerat sitt beroende av telekom till ca 25%. Affärsområdet EG Electronic Components påverkas dock fortfarande av det svaga konjunkturläget för telekomsektorn, men inom andra segment som displayer och passiva komponenter är det en ökande orderingång. Jämfört med föregående år det stora volymtapp i Sverige och Norge medan det är volymökning i Finland. Verksamheten i Hongkong utvecklas positivt. Förvärvet av Miko medför att affärsområdet ökar sin marknadsandel inom aktiva komponenter och displayer. De besparingsprogram som genomförts har medfört att affärsområdet fortsatt visar ett positivt resultat. Antalet anställda inom elektronikGruppen är 260 (321). Den kraftiga reduktionen är främst hänförlig till verksamheten i Manila i Filippinerna. Med de anpassningsåtgärder som vidtagits visar verksamheten ej längre förlust. Under kvartalet har orderingången stärkts och två nya bolag har förvärvats. Kraftiga förändringar av valutan, framför allt USD har en inverkan på resultatutvecklingen men genom förvärven blir den relativa påverkan mindre. Om utvecklingen under resten av året fortsätter som under de första höstmånaderna blir koncernens helårsresultat positivt.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1