Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 oktober 2003

Ökad orderingång för Elektromekan

Nettoomsättningen för Elektromekan minskade till 257 mkr (313). Rörelseresultatet uppgick till 1,7 mkr (-8,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,7 % (-2,6).

Elektomekans moderbolag Westergyllen skriver i sin kvartalsrapport att de kostnads- och kapacitetsanpassningar som genomfördes under föregående år är förklaringen till att det ackumulerade resultatet har förbättrats. Omsättningen ökade under det tredje kvartalet och var trots påverkan av semesterperioden högre än under andra kvartalet. Orderingången ökade i slutet av andra kvartalet genom att bolaget då erhöll dels en utökad order på transpondrar till betalsystem, dels en order på antenner till satellittelefoner. Under det tredje kvartalet har dessutom efterfrågan från telekommarknaden förbättrats. Detta gäller framförallt komponenter till mobiltelefoner där orderingången har varit god. Det finns även tecken till en ökad aktivitet på marknaden för mobila system. Även inom detta område har efterfrågan på bolagets produkter ökat. Den ökade orderingången kommer att innebära en väsentligt ökad beläggning under resten av året.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1